1. INDLEDNING

Når du besøger www.costercopenhagen.dk og tilknyttede tjenester, tilmelder dig vores nyhedsbrev, opretter dig som ”medlem”, eller foretager køb på webshoppen, behandler Coster Copenhagen A/S, herefter ”Coster Copenhagen”, ”vi” eller ”vores”, dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

2. DATAANSVAR

Coster Copenhagen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, som er beskrevet i de følgende afsnit.  

Hvis du har brug for at kontakte os, er vores kontaktoplysninger:

Coster Copenhagen A/S

Dageløkkevej 40

3050 Humlebæk

CVR: 32355315

Telefon: +45 50 84 98 54

E-mail: customerservice@costercopenhagen.com

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside eller køber noget fra vores webshop.

3.1 BRUG AF HJEMMESIDE UDEN TILMELDING AF TJENESTER

Det er muligt for dig at anvende vores hjemmeside uden, at vi indsamler dine personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at der anvendes cookies på vores hjemmeside, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsætte funktionaliteten på vores hjemmeside. Hvis du accepterer cookies ved besøg på hjemmesiden, behandler vi de personoplysninger, som du måtte give samtykke til i den forbindelse, herunder oplysninger om din IP-adresse, oplysninger om din internetbrowser, hvilke undersider du besøger samt, hvor længe besøget varer. Du kan læse mere om cookies, herunder hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål, samt, hvem vi deler cookies med i vores cookiepolitik her.

3.2 TILMELDING TIL TJENESTER OG AFGIVELSE ORDRER PÅ WEBSHOPPEN

Hvis du tilmelder dig tjenester, accepterer visse cookies, kontakter os eller afgiver en ordre via hjemmesiden, behandler vi dine personoplysninger for at levere tjenesteydelser til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester.

3.2.1 ORDRER VIA WEBSHOPPEN

Coster Copenhagen behandler følgende oplysninger, når du afgiver en ordre på www.costercopenhagen.dk:

- Fornavn

- Efternavn

- Adresse

- E-mail

- Telefonnummer

- Land

- Betalingsoplysninger

- Evt. login og password

- IP-adresse(r)

- Oplysninger om købet

Formål med behandling af disse oplysninger er:

- Forbedring af vores tjenester

- Tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig

- Levering af ydelser, herunder at ekspedere din ordre

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er:

- Vi behandler dine oplysninger for at opfylde den kontrakt, vi indgår, når du afgiver en ordre, herunder for at ekspedere din ordre og levere det købte til dig (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

- Hvis du har givet dit samtykke, behandler Coster Copenhagen desuden dine oplysninger for at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig (GDPR art. 6, stk. 1, litra a).

I forbindelse med din ordre deler vi dine oplysninger med følgende tredjeparter:

- Distributionsvirksomheder såsom GLS for at kunne fremsende dine varer.

- Trustpilot udelukkende til brug for, at Trustpilot kan kontakte dig pr. e-mail vedr. din bedømmelse af købsforløbet

- Udbydere af sociale medietjenester eller lignende tredjeparter med henblik på markedsføring og reklame. 

3.2.2 OPRETTELSE SOM ”MEDLEM”

Coster Copenhagen behandler følgende oplysninger, når du opretter en profil på vores hjemmeside:

- Navn

- E-mail

- Øvrige kontaktoplysninger, som du måtte oplyse os

- Oplysninger om eventuelle køb, du har foretaget

Formålet med behandlingen er:

- At tilbyde dig en platform med overblik over placerede ordrer

- At give dig en bedre og hurtigere oplevelse, når du foretager køb

- Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er:

- Vores legitime interesse i at levere og administrere den brugerprofil, og tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig (GDPR, art. 6, stk. 1, litra f).

Ved oprettelse af en brugerprofil videregiver vi oplysninger til tredjeparter og kan anvende leverandører til at understøtte vores platform (databehandlere). Når du opretter dig som ”medlem”, kan vi dele dine oplysninger med tredjeparter som beskrevet ovenfor i afsnit 3.2.1.

3.2.3 NYHEDSBREV OG KONTAKT

Coster Copenhagen behandler følgende oplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

- Navn

- E-mail

- Øvrige oplysninger, som du måtte oplyse os

Formålet med behandlingen er:

- Fremsendelse af nyhedsbreve

- Besvarelse af din henvendelse

- Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er:

- Efter modtagelsen af dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, er retsgrundlaget for fremsendelse af
nyhedsbrevet Coster Copenhagens legitime interesser, da vi anvender dine oplysninger med henblik på at fremsende det ønskede materiale (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

- Hvis du kontakter os, er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Coster Copenhagens
legitime interesser i at besvare din henvendelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Coster Copenhagen videregiver dine oplysninger til tredjeparter, herunder fx udbydere af sociale medier eller lignende tredjeparter, som Coster Copenhagen samarbejder med i forbindelse med markedsføring. Coster Copenhagen kan desuden anvende leverandører – fx af IT-hosting og nyhedsbrevstjenesteudbydere (databehandlere).

4. DATABEHANDLERE OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Dine personoplysninger kan deles med leverandører, samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre tredjeparter,
der behandler data på vegne af Coster Copenhagen (databehandlere). Ved brug af databehandlere sikrer Coster Copenhagen, at der indgås en skriftlig aftale, hvorefter databehandleren alene må behandle personoplysninger i overensstemmelse med Coster Copenhagens instruks og til brug for Coster Copenhagens formål, som angivet i denne privatlivspolitik. Det vil være et krav, at databehandleren etablerer tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Coster Copenhagen overfører kun personoplysninger til lande uden for EU/EØS, når der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dem, hvilket er et krav efter databeskyttelseslovgivning. Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande, vil ske med relevant lovligt overførselsgrundlag; i de fleste tilfælde efter Europa Kommissionens standardkontrakter.

For at understøtte funktioner i forbindelse med køb på vores hjemmeside anvender vi Shopify, der som udgangspunkt alene behandler oplysninger inden for EU/EØS. Shopify kan desuden overføre oplysninger til Canada, der af EU Kommissionen er godkendt som et sikkert tredjeland, da Shopify er underlagt den canadiske databeskyttelseslovgivning (PIPED ACT).

5. OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige af hensyn til ovenstående formål.

Vi opbevarer desuden dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen, fx bogføringslovgivningen, hvorefter visse oplysninger skal opbevares i 5 år.

6. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at anmode Coster Copenhagen om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Coster Copenhagen om at berigtige oplysningerne. Du har også ret til at anmode Coster Copenhagen om at slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, i visse tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til customerservice@costercopenhagen.com eller via post:

Coster Copenhagen A/S

Dageløkkevej 40

3050 Humlebæk

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som du kan kontakte på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

I de tilfælde vores behandling udelukkende er baseret på dit udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.